KALİTE - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ - ÇEVRE YÖNETİMİ HEDEFLERİ

  • Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerimize uymayı,
  • Kalite, İSG ve Çevre bilincini başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza yaygınlaştırmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,
  • Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,
  • Bilgi dahil gerekli kaynakları paydaşlarımızla ve çalışanlarımızla paylaşmayı,
  • Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • İSG tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,
  • Çevreyi korumayı, tüm faaliyetlerimizin çevre boyutunu dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
  • Atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,